Nedir.Org *
Sponsorlu Bağlantılar
admin

Sosyal Etki Nedir

Sponsorlu Bağlantılar
Sponsorlu Bağlantılar

Resim Ekle Dosya Ekle Video Ekle Soru Sor Bilgi Ekle

Sosyal Etki Tanımı

Sosyal etki, bireyin düşüncelerinde, hislerinde, tutum ve davranışlarında, başka bir kişi veya grup ile girdiği etkileşim sonucu meydana gelen değişimdir (etkilenmedir). Bu sosyal etkileşim nedeniyle sosyal davranış ortaya çıkar. Bu kişi veya grupların arzulanabilir, benzer veya eksper olması, onları etkili kılar. 

Bireyin bu değişimi gerçek veya hayali, niyetli veya niyetsiz olarak toplumun baskısı etkisiyle olur.

Sosyal Etki Türleri

1. Uyma 
2. Ricalara, zorlamalara veya grup baskısına bir cevap olarak davranışta ve ifade edilen tutumlarda yüzeysel, diğerlerinin önünde geçici değişme.
3. Konformite 
4. Diğer insanların doğrudan olmayan baskısının sonucunda kendi kanaatlerini değiştirme. 
5. İtaat 
6. Bir otorite tarafından size verilen talimata ya da emre göre davranma.

Sosyal Etki Örnekleri

  1. İNCELENDİĞİNİ FARKEDİNCE FARKLI DAVRANAN BİR BAYAN.
2. SEYRETTİĞİ FİLMİ BEĞENMEDİĞİ HALDE ARKADAŞ GURUBUNDA HERKES BEĞENDİĞİ İÇİN SES ÇIKARMAYAN BİR GENÇ
3. SINIFTAN ÇIKMAK İSTEDİĞİ HALDE ÇOĞUNLUK OTURUYOR DİYE OTURAN BİR ÖĞRENCİ.
4. EVDE KİMSE YOKKEN UYUKLAYAN ANCAK MİSAFİR GELDİĞİNDE YARAMAZLIK YAPAN BİR ÇOCUK.
5. Bir örnek giysiler, yakada taşınan rozetler. (Güçlü Örgüt Kültürü Araçları)
6. Hp Duru marka sabun kullanan Necla televizyonda bir sinema sanatçısının Lux sabunu reklamını seyrettikten sonra Lux sabunu almaya başlaması ve onun Duru’dan daha iyi olduğuna inanması gibi.

Sosyal Etkileşim Nedir

İnsanların, toplumların birbirlerinden etkilenmesi, birbirlerine bilgi, kültür, vs. aktarması. Sosyal etkileşim genellikle iletişim yoluyla insanların ve grupların hareketlerinin karşılıklı etkileşimini de ifade eder. Bu tanım kişinin kendisiyle etkileşimini İçine alır.

Terim üç farklı anlamda kullanılmaktadır.

İlk anlamda insana uygulandığında en basit sosyal etkileşim, aşağıdaki örneklerde görülebileceği gibi kişiler ve sosyal güçler arasındaki karşılıklı etkileşimdir:
"İnsan doğasında ve kül­türde varlığını bulan sosyal faktörlerin karşılıklı etkileşimi sosyal etkileşimdir."
"Sosyal etkileşim karşlıklı olmayı gerektirir".


Birçok sosyolog ve antropolog tarafından kullanılan İkinci tür tanım : insan ilişkilerinin bir tür "karşılıklı etkileşim" olduğunu ortaya koyar. İlişkinin insanlara uygulandığı gibi, sembolik etkileşim olarak adlandırılması gerektiğini iddia ederler: Yani, sosyal etkileşim iletişime dayanır. Birey diğerleriyle iletişim yoluyla İlişki kurar, bu faaliyetin sonucu sosyal ilişki sürecidir. Ama bazı yazarların iletişim ve etkileşimi aynı şey olarak görmesine rağmen.diğerleri etkileşimin ek özellikler içerdiğini be­lirtir: "Sosyal etkileşim işlevsel olarak iki ya da daha fazla kişinin ilişkiye geçtiğinde (fiziki ilişki olması gerekmeyebilir) meydana gelen davranış değişikliği" şeklinde tanımlanabilir.

Üçüncü tanım kişinin kendisiyle sosyal etkileşim içinde olduğunu öne süren bazı sosyal bilimciler tarafından kullanılmaktadır. Yani "bir odada bîr problem üzerinde çalışan, kendisiyle konuşan ya da yüksek sesle düşünen bir kişi, etkileşim kendisiyle olduğu halde, teknik olarak kişinin sosyal etkileşim içinde olduğu anlaşılır."

Etkileşim Nedir

Etkileşim, nesnelerin ya da olayların karşılıklı birbirlerini etkilemeleri anlamına gelir. Etkinin çift yönlü olanıdır diyebiliriz.

Etkileşim; insanın olduğu her yerde söz konusudur. İşte, evde, okulda insanlardan, nesnelerden etkilenir ve onları etkileriz.

Örneğin öğretimsel etkileşim; öğrenciyle onun çevresi arasında yer alan olaydır. 

Bir başka tanıma göre ise; kaynağın iletisini alıcıdan gelen tepkiye dayanarak değiştirebildiği ve yeni bir iletiyi karşılıklı olarak oluşturduğu çift yönlü iletişim ise, etkileşim sürecidir.


Sosyal Etki Resimleri

 • 0
  Sosyal Etki Nedir 3 yıl önce

  Sosyal Etki Nedir

Sosyal Etki Sunumları

 • 3
  Önizleme: 2 ay önce

  Sosyal etki deneyleri slayt sunum pptx

  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  1. Sayfa
  SOSYAL ETKİUyma (Conformity)

  2. Sayfa
  Sosyal etki deneyleriSherif – Grup normunun oluşması deneyi(1935; 1936)Asch – Uyma deneyi(1951; 1952)Milgram – İtaat deneyi(1965)

  3. Sayfa
  Grup normunun oluşması deneyi Sherif, 1935; 1936

  4. Sayfa
  Asch‟in konformite araştırması1951; 1955

  5. Sayfa
  Asch‟in (1951; 1952) Uymadeneyinde kullanılan uyaranlardan bir örnekA B CX

  6. Sayfa
  Milgram – Ġtaat deneyi (1965)

  7. Sayfa


  8. Sayfa
  Milgram’ın bulguları

  9. Sayfa


  10. Sayfa
  {2D5ABB26-0587-4C30-8999-92F81FD0307C}Milgram itaat deneyinin farklı ortamlardakitekrarlarında sonuçlarÇalışmanın çeşitleriOran (%)Sesli geribildirim koşulu - sözlü protestolar, çığlıklar, duvara vurma ve 300 volttan sonra derin sessizlik62.5Ġki öğretmen koşulu – Denekler şok veren bir sahte denekle birlikte92.5Ortamın değişmesi koşulu - Yale üniversitesi yerine bodrumdaki bürolarda47.5Mesafe koşulu– “öğrenci” “öğretmen”in tepkilerini görebilsin diye aynı odada iken40Dokunma mesafesi koşulu – “öğretmen” “öğrencinin elini şok levhasında tutmaya zorlamak zorunda30Deneycinin bulunmama koşulu – deneyci çıkar ve talimatlarıtelefondan verir20Sosyal destek koşulu– başka iki “öğretmen” (sahta denek) itaat etmeyi reddeder.10

  11. Sayfa
  Milgram deneyi ile ilgili güncel bilgi içinhttp://www.ntvmsnbc.com/news/469997.aspİşkenceci mazur görülebilir mi?Ġnsanların otoriteye direnmeden işkence yapabileceğini gösteren itaat deneyi, yarım asır sonra tekrarlandı ve „işkencecilerle empati kurulabilir mi‟ sorusu gündeme geldi. NTVMSNBC‟ye konuşan sosyal psikolog Çiğdem Kağıtçıbaşı‟nın tartışmalara yanıtı var.

  12. Sayfa
  SOSYAL ETKĠSosyal etkiUYMA DAVRANIŞI“BENZERLİK”Sosyal davranış düzenliliği

  13. Sayfa
  SOSYAL ETKĠBir bireyin davranış veya inançlarını, bir kişi veya grubun gerçek veya hayali, niyetli veya niyetsiz baskısının etkisiyle değiştirmesidir.

  14. Sayfa
  Bazı sosyal etki biçimleri{2D5ABB26-0587-4C30-8999-92F81FD0307C}Etki biçimleriStandardizasyon (enformatif etki)Konformite (normatif etki)İtaatYenilikSosyal kolaylaştırmaBireylik yitimiTutum değiştirme{2D5ABB26-0587-4C30-8999-92F81FD0307C}ÖzellikleriGrup üyeleri birbirini karşılıklı etkilerÇoğunluk birey/azınlığı etkilerBirey, bir otoritenin isteğine uyarBirey/azınlık çoğunluğu etkilerBirlikte eyle ve seyirci etkisi işlerBirey sosyal bulaşma veya rolünetkisinde kalırBilişsel çelişki değişime güdüler

  15. Sayfa
  Sosyal etkinin türleriUymaRicalara, zorlamalara veya grup baskısına bir cevap olarak davranışta ve ifade edilen tutumlarda yüzeysel, diğerlerinin önünde geçici değişme.KonformiteDiğer insanların doğrudan olmayan baskısının sonucunda kendi kanaatlerini değiştirme.İtaatBir otorite tarafından size verilen talimata ya da emre göre davranma.

  16. Sayfa
  Konformite = ĠtaatkonformiteEşit statüdenYokGruptakilerle benzer davranış İtaatYüksek statülüVarOtoriteden farklı davranışEtki kaynağıEtkileyenin etkileme isteğiDavranış benzerliği

  17. Sayfa
  Konformiteden sözetmek için gerekli koşullar (Moscovici, 1976)Yerleşik bir grup normu bulunmalı (grup anomik değil, nomik olmalı)Bireyin görüşü grubun geri kalanından farklı olmalı«Grup baskısı» grup üyelerinin kendisinden farklı düşündüğünü farketme ile hissedilir.

  18. Sayfa
  Uyma- itaat- konformiteCompliance- obedience- conformityZorlamalı etki-ikna edici etkiUyma,Davranışta ve ifade edilen tutumlarda çoğunlukla bir zorlamanın sonucunda oluşan değişim.İçsel bir değişim değil,Sadece davranış birileri tarafından gözlemleniyorsa devam eder.Ön koşul: Sosyal etkinin kaynağının hedeftarafından bir güce sahip olarak algılanması

  19. Sayfa
  Uyma- itaat- konformiteCompliance- obedience- conformityUymada aslında içselleştirilip içselleştirilmediğini saptamak zor.Uymanın tersine, diğer sosyal etki biçimlerinde içten içe bir kabul vardır.Konformite güce değil daha çok sosyal normların subjektif geçerliliğine dayanır.Referans grupları önemli

  20. Sayfa
  Rica sonucu uymaBir rica ile doğrudan baskı sonucunda uymadır.Etkili stratejiler:Kendini sevdirmeKarşılıklılık ilkesiÇoklu ricalarKapıya ayak koyma taktiği (foot-in-the-door)Yüzüne kapıyı kapattırma taktiği (door-in-the-face)Oltaya taktırma (low-ball)

  21. Sayfa
  Rica sonucu uymaÇoklu ricalar Kapıya ayak koyma taktiği (foot-in-the-door)Herkesin kabul edebileceği küçük bir başlangıç ricasını kabul ettirip sonra daha büyük bir ricada bulunma. Yüzüne kapıyı kapattırma taktiği (door-in-the-face)Önce büyük bir rica, reddedilince daha küçük birricada bulunma Oltaya taktırma (low-ball)Önce cazip bir öneri sunarak bir kabul alma sonra önceki teklifin cazibesini de ortadan kaldıran daha büyük bir taahhüt altına girme.

  22. Sayfa
  Sosyal GÜÇEtkileyenEtkilenen “hedef”SOSYAL GÜÇSosyal güç: Diğerlerini etkileyebilme kapasitesi veya yeteneği.

  23. Sayfa
  5 tip sosyal güç (French ve Raven, 1959)Ödül (ve ceza) gücüEnformasyon gücüUzmanlık gücüÖzdeşlik gücüMeşru güçGüçsüzlerin meşru gücüSosyal GÜÇ

  24. Sayfa
  Enformasyon gücüHerhangi bir konuyu bildiğine güvendiğimiz kişinin etkileme gücü. Ödül ve ceza gücüEtkileyeninin bir ödül vaadi ya da ceza tehdidi ile etki yaratmaya çalıştığındaki gücü. Uzmanlık gücüBelli bir konuda uzman olarak algılanan kişinin etkileme gücü.

  25. Sayfa
  Özdeşlik gücüBenzemek istenilen ya da hakkında olumlu değerlendirmeler yapılan kişinin etkileme gücü Meşru güçKaynağını yasalardan ya da resmi düzenlemelerden alan güç.≈ Güçsüzlerin meşru gücü !!!Herhangi bir nedenden dolayı güçsüz (örn. özürlüler) durumda bulunanlar bazen yardıma muhtaç olduklarını belirterek bir güç kullanırlar ve etki yaratırlar. (Örn. Dilenciler)

  26. Sayfa
  Kimler, hangi durumlar uymayı etkiler?A) Bireysel özelliklerMilliyetCinsiyetTelkine yatkınlıkZekaKişilik özellikleriBilişsel stil (işe/sosyal onay almaya yönelme)KaygıEğitim düzeyi

  27. Sayfa
  Kimler, hangi durumlar uymayı etkiler?B) Grubun özellikleriGrubun büyüklüğüGrubun görüş birliğiStatü ve prestijin etkisi

  28. Sayfa
  Kimler, hangi durumlar uymayı etkiler?C) Birey-grup ilişkisinin özellikleriKarşılıklı bağımlılık ve ödülGrubun birey için cazibesiBireyin grup içindeki konumu

  29. Sayfa
  Ġnsanlar niçin konformizm ya da itaate yönelirler?Kuramsal açıklamamalar: Niçin konformite var? Niçin itaat var?

  30. Sayfa
  KONFORMĠTENĠNKURAMSAL ANALĠZĠ (Deutsch ve Gerard, 1955)Enformatif etkiBirey gerçekle ilgili doğru bir algılamaya ulaşmak istediğinde uyaranın belirsizliği ve güçlüğünün yarattığı engel nedeniyle gruba uyarsa.Normatif etkiGruba uyma normdan ayrılmanın pahası nedeniyle olursa.

  31. Sayfa
  Enformatif etki ne zaman? Hangi durumda olur?Belirsizlik durumları (en yaygın)Kriz durumlarıDiğerlerinin uzman olduğu durumlar«Doğru» cevap birey için önemli ise enfo. etki , normatif etki

  32. Sayfa
  Koformitenin yeni açıklaması(Levine ve Zdaniuk, 2003)Enfo./norm. Ayrımı yetersiz!Çoğunluk etkisi üç yaklaşımla açıklanabilir:Çatışma yaklaşımı (Moscovici’den hareketle)Birey GrupBilişsel yaklaşım (Nemeth, 1986, 1995)Çoğunluktan ayrı düşme stres  «zaten çoğunluk haklı!»Sosyal kategorilendirme yaklaşımı (Turner, 1991)Kendini grup normuna uyan iç grupla özdeşleştirme

  33. Sayfa
  Konformite ve grup normlarıGruplarda üç norm tipinden biri vardır:(Moscovici, 1985)ObjektiflikGörüş ve yargıların objektif kesinlik ölçütüne göre testedilmesi gereğine inanmaTercihÇeşitli zevkleri yansıtan az çok arzu edilebilir niteliktegörüşlerin varlığını kabul etmeOrijinallikÇeşitli görüş ve yargıları yenilik düzeyine göre seçme

  34. Sayfa
  Konformite her zaman ve her durumda aynı mı?HAYIR. Üç tip etki vardır (Kelman, 1958)Diğerlerini onaylama veya diğerlerine boyun eğme (uyma araçsal normatif etki)ÖzdeşleşmeGruba isteyerek katılma  üyelerden biri ile özdeşleşme çabasıİçselleştirme/benimsemeGrubun değerlerinin benimsenmesi ve içten kabulüUyma türlerinin birkaçı birarada olabilir.

  35. Sayfa
  UymamaNon-konformite  Grup baskısı algılasa da ona duyarsız kalmaAnti-konformite  Grup baskısına duyarlı olup tam tersini savunma

  36. Sayfa
  KONFORMĠTENĠN KURAMSAL ANALĠZĠMoscovici –Çoğunluk etkisi olarak ele alınan sosyal etki«standartlaşma»dır.“Uyma her zaman gruptan bireye mi? Bireyden gruba doğru bir sosyal etki olamaz mı?”Yenilik!?

  37. Sayfa
  ĠTAATĠN KURAMSAL ANALĠZĠNiçin itaat?Milgram, 1974Özerklik durumuGörevli durumu

  38. Sayfa
  Konformite ve itaatinsonuçlarıBirey açısından Grup açısından

  39. Sayfa
  KONFORMĠTENĠN SONUÇLARIBirey açısından(+)diğerleri daha bilgili ve yeterli iseBirey onaylanma, özdeşleşme isteğindeyse(-)grup yerine kendi sesi ile doğruyu bulabilir.Konformistler de dışlanabilir; sapanlar saygınlık kazanabilir.

  40. Sayfa
  KONFORMĠTENĠN SONUÇLARIGrup açısından(+)Grup varlığını sürdürmek ve amaca ulaşmak istiyorsa,(-)Durumlar değiştiği halde grup normları değişmiyorsa amaca ulaşma engellenebilir; varlığı tehdit altına girer.Sapma yararlı hale gelebilir.

  41. Sayfa
  ĠTAATĠN SONUÇLARIBirey açısından(+) “doğru yolu bulabilir” (+) ödül getirebilir.(-) “ceza” getirebilir.Otorite açısından(+) saygınlığı artabilir, benlik imgesi güçlenebilir.(-) Olumsuz davranışlardan sorumlu hale gelebilir.

  42. Sayfa
  Negatif etki “boomerang etkisi”Sosyal etki ters sonuçlanırsaSola saparBAŞLANGIÇ NOKTASIGeri süzülürYukarı

  43. Sayfa
  Negatif etki “boomerang etkisi”Sosyal etki, bazen etkileyenin etkileneni yaratmak istediği yönün tam tersine etkilemesi ile sonuçlanabilir.

  44. Sayfa
  Hangi durumda negatif etki?Etkileyen etkileme hedefi tarafından negatif değerlendirildiğindeHedef (etkilenecek olan), bağımsızlığının sınırlandırılmasına karşı tepki duyup direnç gösterdiğinde (TEPKİME reactance)Etkileyen, hedef talep etmediği halde ona bilgi iletmeyeçalıştığında

  45. Sayfa
  ÇOĞUNLUK ETKĠSĠ AZINLIK ETKĠSĠMoscovici“Birey gruba uyar.”Grup bireye uymaz mı?“Azınlık çoğunluğa uyar.”Çoğunluk azınlığa uymaz mı ?

  46. Sayfa
  Moscovici(Eleştirileri)Önceki sosyal etki çalışmalarının varsayımları:Sosyal etki grupta eşit değil.Sosyal etki sosyal kontrolü koruma işlevi görür.Bağımlılık ilişkileri - «güç, haktan önce gelir.»Belirsizlik - «kesinlik için uyarlar».Görüş birliği objektifliğe bağlıdır.Konformizm tüm etki süreçlerini içerdiği için oincelenmelidir.Güce “sahip olmayanların” etkisi yadsınıyor.

  47. Sayfa
  MoscoviciYeni bakış açısıGruptaki her birey etki kaynağıdır.Sosyal kontrol kadar sosyal değişme de etkinin hedefidir.Etki süreci çatışma üretimi ve çözümüne bağlıdır.Birey/alt grubun grubu etkilemesinde başarı faktörü davranış stilidir. (özerklik, psikolojik çaba, tutarlılık v.b.)Etki süreci hangi normun geçerli olduğuna bağlıdır: Objektiflik, tercih, orijinallikEtki biçimlerine standardizasyon ve yenilik de eklenmeli.

  48. Sayfa
  Araştırma sonuçları,azınlık tutarlı olduğunda (Moscovici, Lage ve Naffrechoux,1969; Nemeth, Mayseless, Sherman ve Brown, 1990),görüşlerinin gizli olarak belirtilmesi durumunda (Maas ve Clark, 1983),grupta kararın oybirliği ile alınması koşulu olduğunda(Nemeth, 2003)azınlık etkisinin görüldüğünü göstermiştir.

 • 2
  Önizleme: 2 ay önce

  Sosyal Etki Ödevi Slayt Sunum PPTX

  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  1. Sayfa
  SOSYAL ETKİVE UYMA DAVRANIŞI

  2. Sayfa
  İNSAN NASIL TANIMLANIR?BİYOLOJİKPSİKOLOJİKSOSYAL BİR VARLIK.

  3. Sayfa
  SOSYAL DAVRANIŞDİĞERLERİYLE BİR ARADA OLDUĞUMUZDA ONLARDA ETKİLENEN VE YENİDEN BİÇİMLENDİRDİĞİMİZ DAVRANIŞLARIMIZDIR.BİREY TOPLUMDAN ETKİLENİR.ETKİLENDİĞİ ORANDA DA TOPLUMU ETKİLER.DOLAYISIYLA SOsYAL DAVRANIŞ DİĞERLERİNDEN ETKİLENMEMİZİ İÇERİR.SOSYAL ETKİ SOSYAL DAVRANIŞI YÖNLENDİRİR.

  4. Sayfa
  ÖRNEKLERİNCELENDİĞİNİ FARKEDİNCE FARKLI DAVRANAN BİR BAYAN.SEYRETTİĞİ FİLMİ BEĞENMEDİĞİ HALDE ARKADAŞ GURUBUNDA HERKES BEĞENDİĞİ İÇİN SES ÇIKARMAYAN BİR GENÇSINIFTAN ÇIKMAK İSTEDİĞİ HALDE ÇOĞUNLUK OTURUYOR DİYE OTURAN BİR ÖĞRENCİ.EVDE KİMSE YOKKEN UYUKLAYAN ANCAK MİSAFİR GELDİĞİNDE YARAMAZLIK YAPAN BİR ÇOCUK.

  5. Sayfa
  SOSYAL ETKİ SONUCU MEYDANA GELEN GRUBA UYMA DAVRANIŞI, KİŞİLERİN “BENZERLİĞİNİ” VE SONUÇTA SOSYAL DAVRANIŞ DÜZENLİLİĞİNİ OLUŞTURUR. VE BU DÜZENLİLİK DİĞERİNİN DAVRANIŞINI TAHMİN ETMEMİZE VE KENDİ DAVRANIŞLARIMIZI AYARLAMAMIZI SAĞLARLAR.SINIF İÇİ DAVRANIŞ BİÇİMLERİAİLE YEMEKLERİTRAFİKTE DAVRANIŞ BİÇİMLERİ

  6. Sayfa
  UYMA DAVRANIŞI BELİRLEYEN ETKENLER Bireysel özelliklerGrup özellikleriOrtamın özellikleri UYMA DAVRANIŞININ TOPLUMSAL İŞLEVİUyma, sosyal davranışlarımıza bir düzen ve devamlılık kazandırır.

  7. Sayfa


  8. Sayfa
  TOPLUM,a- DAVRANIŞ DÜZENLİLİĞİNİ SAĞLAMAK İÇİN NORMALR OLUŞTURUR.B-BU NORMLAR ERKEN ÇOCUKLUKTAN BAŞLAYARAK TÜM BİREYLERE AŞILANIR.C-BÖYLECE BENZER DAVRANIŞLARIMIZIN ÇOĞU, ERKEN YAŞLARDA BAŞLAYAN VE YAŞAMIMIZ BOYUNCA DEVAM EDEN “ORTAK ÖĞRENMELER” SONUCU OLUŞUR.

  9. Sayfa
  KİM ZAMAN ORTAK ÖĞRENME SÖZ KONUSU DEĞİLKEN DE UYMA DAVRANIŞI GÖSTERİRİZ.VE GERÇEĞİ DİĞERİNİN DAVRANIŞININ YANSITTIĞINA İNANIRIZ.SOKAKTA YÜRÜRKEN 10 KİŞİNİN BİR YERE BAKTIĞINI GÖRDÜĞÜMÜZDE DURUP BAKMAMIZ.ÇIKIŞ KAPISINI BİLMEDİĞİMİZ BİR BİNADA, ÖNÜMÜZDE GİDENLERİ TAKİP ETMEMİZ.

  10. Sayfa
  SONUÇTABAŞKALARININ DAVRANIŞLARI BİZİ ETKİLER.BU ETKİ DAVRANIŞLARIMIZI YENİDEN DÜZENLEMEMİZE NEDEN OLUR(UYMA)BİLGİMİZİN YETERLİ OLMADIĞI DURUMLARDA DİĞERİNİN DAVRANIŞINA” GERÇEĞİ TANIMLAMA” GÖREVİ YÜKLER VE UYARIZ.

  11. Sayfa
  SOSYAL NORM SOSYAL ETKİYİ YARATAN VE TOPLUM İÇİNDE UYULMASI GEREKEN KURALLAR VE BEKLENTİLERDİR. AİLE NORMLARI OKUL NORMLARI İŞ YERİ NORMLARI ARKADAŞLIK NORMLARI VS.

  12. Sayfa
  SOSYAL NORMLARINÖZELLİKLERİGİBBS’ E GÖRE(1965) SOSYAL NORMLARI 3 ÖZELLİĞİ VARDIR.1- BELİRLİ BİR DURUMDA DAVRANIŞIN NE OLMASI GEREKTİĞİ KONUSUNDA GÖRÜŞ BİRLİĞİ.2- DAVRANIŞIN NASIL OLACAĞI KONUSUNDA GRUBUN ÜZERİNDE ANLAŞTIĞI BİR BEKLENTİ.3- BEKLENİLEN DAVRANIŞ YAPILNADIĞINDA HERKESİN ÜZERİNDE ANLAŞTIĞI BİR CEZA VERİCİLİK*Genelde davranışlarımız ardında yatan sosyal normların farkında olmayız. Bu normlar ihlal edildiginde farkına varırız!

  13. Sayfa
  SOSYAL ETKİ ARAŞTIRMALARISHERİF’İN “GRUP NORMU OLUŞMASI” DENEYİ (SOSYAL NORM NASIL OLUŞUR)ASCH’IN “UYMA” DENEYİ( YERLEŞMİŞ BİR SOSYAL NORMA BİREYLER NASIL UYAR?)MİLGRAM’IN” İTAAT”DENEYİ (SOSYAL ETKİ VE UYMA DAVRANIŞI NEREYE KADAR GİDER?)

  14. Sayfa
  SHERİF’İN NORM DENEYİBİRBİRLERİNİ HİÇ TANIMAYAN KİŞİLER İLK OLARAK TEKER TEKER LABARATUARA ALINMIŞLAR , KENDİLERİNE ALGI DENEYİ YAPILACAĞI SÖYLENMİŞ VE TAMAMEN KARARTILMIŞ BİR ODADA UFAK BİR IŞIK KISA ARALIKLARLA GÖSTERİLMİŞTİR.IŞIĞIN HER GÖSTERİLİŞİNDE, BU IŞIĞIN HANGİ YÖNE VE NE KADAR HAREKET ETTİĞİ DENEKLERE SORULMUŞ.ASLINDA IŞIK HİÇ BİR YERE HAREKET ETTİRİLMEMEKTE VE HEP AYNI NOKTADA DURMAKTADIR.

  15. Sayfa
  İLK BÖLÜMDE HER DENEK ÖNCE BİRBİRİNİ TUTMAYAN SAYILAR VERMİŞ, FAKAT ZAMANLA BİR SAYIDA KARAR KILMIŞTIR.İLK SEANSTA 1 CM , İKİNCİDE 5 CM, 3. DE 9 CM DİYEN DENEK 10. SEANSTA 7 CM LİK Bİ UZAKLIK SÖYLEMİŞ VE BUNDAN SONRA VERDİĞİ UZUNLUKLAR 6-8 ARASINDA KALMIŞTIR( KENDİ NORMUNU OLUŞTURUYOR)ASLINDA IŞIK HAREKET ETMEDİĞİ İÇİN BU SAYILARIN GERÇEKLE İLGİSİ YOK.ANCAK DENEK KENDİSİNCE BİR STANDART GELİŞTİRMİŞTİR 7 CM GİBİ.

  16. Sayfa
  DAHA SONRA KİŞİLER GRUPLAR HALİNDE LABARATUARA ALINMIŞLAR. VE IŞIK HER GÖTERİLİŞİNDE TAHMİNLERİNİ YÜKSEK SESLE YAPMALARI İSTENMİŞ.SONUÇTA, FARKLI NORMLAR OLUŞTURAN BİREYLER BİR ARAYA GELDİKLERİNDE BİREYSEL STANDARTLARDAN VAZGEÇEREK GRUP HALİNDE TEK BİR STANDART OLUŞTURMUŞLARDIR.KİŞİSEL NORMLAR GRUP İÇİNDE YERİNİ GRUP NORMLARINA BIRAKMIŞTIR.

  17. Sayfa
  SONUÇFİZİKSEL GERÇEĞİN BELİRSİZ OLDUĞU HALLERDE, BİREY, DURUMU BELİRLEMEK İÇİN BİR YERLERE TUTUNMAK İSTER VE BU AMAÇLA BİR GERÇEK YARATIR. BU GERÇEK KİŞİ YALNIZ İSE KİŞİ TARAFINDAN, EĞER BAŞKALARI İLE BERABER İSE ETKİLEŞİM SONUCU OLUŞTURULUR VE BU STANDARDA BERABERCE UYULUR.

  18. Sayfa
  ASCH’IN “UYMA” DENEYİİNSAN DOĞRU BİLDİĞİNİ SANDIĞI ŞEYİN TERSİNİ İDDİA EDEN BİR GRUPLA KARŞILAŞSA NE YAPAR?MESELA BİR MASADA 8 KİŞİ OTURUYORSUNUZ VE SİZE İKİ ÇİZGİ GÖSTERİLİYOR. HANGİSİNİN UZUN HANGİSİNİN KISA OLDUĞU SORULUYOR.SİZDEN ÖNCEKİ 7 KİŞİ , SİZE YANLIŞ GELEN CEVABI VERİYOR. SİZE SIRA GELDİĞİNDE NE YAPARSINIZ?

  19. Sayfa
  Deneklere 'göz muayenesi'ne alınacakları söylenmiş ve kendilerine iki karttan oluşan bir test uygulanmıştı. Kartlardan birincisinde, tek bir kalın çizgi bulunuyordu. Deneklerin yapması gereken, ikinci karttaki üç kalın çizgiden hangisinin birinci karttaki çizgi ile aynı uzunlukta olduğunu bulmaktı. Son derece basit olan bu deney sorusu, aynı oda içerisinde yan yana oturan ve genellikle 8 ila 10 kişiden oluşan gruplara aynı anda soruluyor, her kart ikilisinin gösterilmesinin ardından deneklerden sırayla sesli olarak yanıt vermeleri

  20. Sayfa
  Ancak gerçekte, Asch Deneyi'nde yer alan her denek grubunda, deneklerin biri dışındaki herkes deney ekibindendi ve dolayısıyla ortada aslında sadece tek bir denek vardı. DENEY BAŞLADIĞINDA DENEY EKİBİNDEKİ SÖZDE DENEKLER, (ÖNCEDEN PLANLANDIĞI ŞEKİLDE) İLK BİRKAÇ SORUYA DOĞRU YANIT VERİYOR, ANCAK TAKİP EDEN SORULARDA HEP BİRLİKTE AYNI YANLIŞ CEVABI VERMEYE BAŞLIYORLARDI. Böylelikle, herkesin aynı yanlış cevabı verdiği durumlarda, deneklerin ne kadarının sıra kendilerine geldiğinde gözleri önündeki gerçeği dile getirmeyip çoğunluğa uyum gösterecekleri ölçülmek isteniyordu.

  21. Sayfa
  SONUÇTAHER 3 DENEKTEN BİRİ GRUBUN YANLI CEVABINA UYMUŞTUR.TEKRAR TEKRAR YAPILAN BU ARAŞTIRMADA , İNSANLARIN % 35 GİBİ AZIMSANMAYACAK BİR KISMI, GRUBA UYARAK APAÇIK GÖRDÜKLERİ BİR ŞEYİN TERSİNİ SÖYLEMEKTEDİRLER.

  22. Sayfa
  SHERİF’İN ARAŞTIRMASINDA BİREY GRUBUN KARARLARINA DOĞRU OLDUĞU İÇİN UYMAKTADIR.ASCH DENEYİNDE İSE BİREY GRUP FİKRİNE YANLIŞ OLMASINA RAĞMEN UYAR.ANCAK UYMA SADECE DAVRANIŞ DÜZEYİNDEDİR, DAHA DERİNE İNEN BİR TUTUM DEĞİŞİMİ YA DA BENİMSEME SÖZ KONUSU DEĞİLDİR.

  23. Sayfa
  MİLGRAM’IN İTAAT DENEYİİNSANLAR SOSYAL ETKİYE NE DERECEYE KADAR BOYUN EĞERLER?SOSYAL İTAAT VE BAŞKALDIRMA NASIL OLUŞUR?MİLGRAM 1965 TE TANIMADIĞI BİRİSİNE ZARAR VERME EMRİ ALAN BİRİNİN BU EMRE UYUP UYMAYACAĞINI YA DA NE DERECEYE KADAR UYACAĞINI DENEYSEL ORTAMDA İNCELEMİŞTİR.

  24. Sayfa
  DENEKLERDEN BİRİ OLALIM!TANINMIŞ BİR ÜNİVERSİTENİN PSİKOLOJİ LABARATUVARINDA DÜNYA ÇAPINDA TANINMIŞ BİR PROF. DENEY YAPIYOR.ARAŞTIRMACI, CEZANIN ÖĞRENMEYE ETKİSİNİ İNCELEDİĞİNİ, BİRİNİZİN ÖĞRETMEN BİRİNİZİN ÖĞRENCİ OLACAĞINI SÖYLÜYOR. “ÖĞRENCİ YANLIŞ YAPTIĞINDA ONA CEZA OLARAK ELEKTRİK ŞOKU VERECEKSİNİZ” DİYOR.

  25. Sayfa
  SİZ ÖĞRETMEN OLUYORSUNUZ.İŞLEM, ÖĞRENME PSİKOLOJİSİ DENEYLERİNDE SIKLIKLA KULLANILAN KELİME DİZİNLERİ.ÖĞRENCİ BUNLARI EZBERLEMEK ZORUNDA.HER YANLIŞ CEVAP ŞOKLA KARŞILIK BULUYOR.BURADAKİ ŞOK CİHAZI VE ÖĞRENCİ ROLÜNDEKİ DENEK SAHTEDİR. ÖĞRENCİ,PROF ASİSTANIDIR VE ŞOK CİHAZI DA GÖSTERMELİKTİR.

  26. Sayfa
  YANLIŞ CEVAPLAR ARTTIKÇA ŞOKTA YÜKSELMEKTE.BİR ARA ŞOK ALAN SAHTE DENEK BENİ BURADAN ÇIKARIN ÖLÜYORUM” DİYE BAĞIRIYOR. SİZ ARAŞTIRMACIYA DÖNEREK “ÇIKMAK İSTİYOR NE YAPAYIM” DİYORSUNUZ. ARAŞTIRMACI DA ARAŞTIRMANIN DEVAM ETMESİ GEREKTİĞİNİ SÖYLÜYOR. VE ŞOKLAMAYA DEVAM EDİYORSUNUZ.

  27. Sayfa
  SİZ OLSAYDINIZ ŞOKA DEVAM EDER MİYDİNİZ?BU ARAŞTIRMA YALE DE YAPILMIŞ.40 KİŞİDEN HİÇ BİRİ 300 VOLTTAN ÖNCE DURMAMIŞ. TÜM DENEKLERİN % 65 İ SONUNA KADAR DEVAM ETMİŞLER VE 450 VOLTLUK ŞOKU DA ÖGRENCİYE VERMİŞLERDİR!OTORİTENİN ETKİSİ BU TÜR AŞIRI İTAATİ OLUŞTURUR.TARİHİ ÖRNEK NAZİ ALMANYASIDIR!

  28. Sayfa
  UYMA DAVRANIŞINI ETKİLEYENORTAMSAL ETMENLERGRUBUN BÜYÜKLÜĞÜGRUBUN SÖZ BİRLİĞİ ETMESİMEVKİ VE SAYGINLIĞIN ETKİSİYÜZYÜZE OLMANIN ETKİSİGRUBA BAĞLILIĞIN ETKİSİAZINLIĞIN ETKİSİ

  29. Sayfa
  Azınlığın etkili olabilmesi için;Azınlık grup üyeleri, çoğunluğa karşı cıkarken, düşüncelerinde tutarlı ve kendilerine güvenli olmalılar.Azınlık gurubu üyeleri tutucu ve katı görünmemeliler.

  30. Sayfa
  UYMA DAVRANIŞINI ETKİLEYENKİŞİSEL ETMENLERBENLİĞİN ETKİLERİ (bireyci olanlar kendi fikirlerini daha çok önemserler ve gruba uyma zorunluluğu duymazlar)BİREY OLMA GEREKSİNİMİ( kimimiz bireyselliğimizi koruma ve kendimize has olmayı önemseriz)KİŞİSEL KONTROL ARZUSU ( toplumumuz iç kontrol odaklı olmaktan ziyade dış kontrol odaklıdır)CİNSİYET VE UYUM (cinsiyetten çok kişilik özellikleri baskındır)

  31. Sayfa
  Bağımlı ve bağımsız kişilik özellikleriBağımsızlar (entelektüel etkinlik – ego gücü- liderlik yeteneği- sosyal ilişkilerde olgunluk)Bağımlılar ( aşağılık duyguları- katı ve aşırı benlik kontrolü – otoriterlik )

  32. Sayfa
  Uyma davranışını etkileyenkültürel etmenlerBİREYCİ KÜLTÜRLER Kişi çıkarı grup çıkarından önemli Sorumluluk alma bilinci “gruba uyma zayıflık ve birey olma özelliğini yitirmedir” algısıTOPLULUKÇU KÜLTÜRLER grup onayı gereksinimi utanç duyma eğilimi olgun davranış tanımı(gruba uyma kişiden beklenir ve bu olgunluk belirtisidir.)

 • 1
  Önizleme: 2 ay önce

  Sosyal Etki ve Sosyal Davranış Ödevi Word docx

  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  TO R B A L I A N A D O L UL İ S E S İHAZIRLAYAN:Neriman ARICISOSYAL ETKİ ve SOSYAL DAVRANIŞFELSEFE ÖĞRETMENİSOSYAL PSİKOLOJİ ve GRUP DİNAMİKLERİANAHTAR KAVRAMLARSosyal Psikoloji Gruba uyma davranışı İknaGüçSosyal etki İtaatÖnyargı önyargının azaltılmasıAyrımcılık Kalıp yargılarSosyal biliş ve Sosyal algıSosyal kategoriler SaldırganlıkÖzgeci davranışKişiler arası çekicilik TutumlarveTutum değişimiİletişim İzlenim oluşturmaKüçük gruplar LiderlikKitle davranışı Gruplar arası ilişkilerSosyal Psikoloji, birey–çevre etkileşimi açısından sosyal (toplumsal) dav- ranış biçimlerini inceler. B aşka insanları nasıl algıladığımızı, bizim onlara onların bize karşı nasıl tepki gösterdiklerini; değişik sosyal durum ve or- tamlarda bulunmaktan bizim ve başkalarının nasıl etkilendiğini inceler.Bunları Hepimiz YaşıyoruzOğul: Baba, kamp yapmaya deniz kıyı- sına gidiyorum. Önü- müzdeki iki ay için arabayı ödünç alabi- lir miyim?. Baba:Sen çıldırdın mı? Oğul: Tamam ta- mam. Hiç olmazsabu akşam için ödünç verebilir misin? Kız arkadaşımı sinemaya götüreceğim de.Baba: İşte şimdi mantıklı konuşmaya başladın. (Brewer ve Crano, 1994, s. 2)-“Ayşe Hanım durak- ta otobüse biner, bir yer bulur ve oturur. Oturur oturmaz dakarşısındaki kadının kendisini, kıyafetini dikkatle incelediğini fark eder. Hiç fark etmemiş gibi yaparak kendine çekidüzen verir, poz alarak ba- kışlarını başka tarafa çevirir”(Kağıtçıbaşı, 1999, s.67) .-Burcu aynanın önün- de oturmuş, o sabah yapacağı iş görüşme- sinde ne giymesi ge- rektiğini düşünüyor- du. Geçen ay lüks bir mağazadan aldığı şıkfuların, kariyerine önem veren yetenekli bir kadın imajı vere- ceğini düşünerek, bu fuları takmaya karar verdi. (Uyarlandığı kaynak:Brewer ve Crano, 1994, s. 368) .UYMA DAVRANIŞISosyal etki, gruba uyma davranışını oluşturur.Uyma davranışı da sos- yal davranışın düzenli olmasını sağlar. Sosyal davranış düzenli oldu- ğunda, bireyler hem kendi davranışlarını ona göre ayarlayabilir,hem de başkalarının davranışlarını önce- den tahmin edebilir- ler. Böylece çatışma- sız ve uyumlu bir sos- yal etkileşim oluşur. Toplumlar davranış- larda uygunluk ve düzen sağlamak için belirli normlar (kurallar) geliştirir-ler. Çocukluktan başlayarak tüm bi- reyler bu normları öğrenir ve uygular.Bazen ortak öğrenme ve zorunluluk olmak- sızın insanlar uyma davranışı gösterilebi- lir. Örneğin, caddede birkaç kişinin gökyü- züne baktığını görendiğer insanlar da gökyüzüne bakarlar.Uyma davranışı, ita- at, ikna, özdeşleşme biçiminde gerçekle- şir.İnsanı Etkileme YollarıÖdüllerBaskıUzmanlıkBilgiYasal otoriteAcizliğin gücüUyma davranışının ortaya çıkışında ik- na olma da önemli rol oynar.İkna yoluyla uymada mesajı verenin ko- nusunda uzmanlığı, mesajın içeriği, tek- rarlanma sıklığı, mesajı alanın konu- ya ilgisi, psikolojik durumu sosyal etki- nin gücünü belirle- yecek etkenlerdir.Kişi kendi istemedi- ği haldebaşkaları istiyor diye bir davranışta bulunuyorsa buna itaat (boyun eğme) denir.Aşağıdaki gibi bo- yun eğdirme tek- niklerinde birey üzerinde hep bir baskı hisseder:Sadece o değil ri- cası, önce büyük sonra küçük rica tekniği, önce kü- çük sonra büyük rica tekniği, sıra dışı istek tekniği…Sosyal davranışınoluşması için yüz yüze ilişki içinde olunmasışart değildir.Başka insanların fiziksel varlıkları olmadanonlarla ilgili kanılar,algılar, anılar, duygular, vb. kişinin davranışlarını etkiler.GRUPbüyükse,söz birliği yapmışsa, üyelerigüvenilir ve saygınsa SOSYAL ETKİdaha güçlüdür34905951627512304669-1666811UYMA DAVRANIŞININ BİÇİMLERİİ TAATÖZDEŞLEŞİM BENİMSEMEGrup baskısı ve uyma davranışıSolomon Asch'in deneyi (1955)Asch, deneyi üniversite öğrencileri ile yapıyor. Her bir öğren- ci odaya girdiğinde, odada halihazırda beş kişi oturuyor olu- yor. Bir masanın etrafına sıralanan gruba dört adet çubukgösteriliyor. Çubuklardan biri gerçek çubuk. Diğer üçü ise o çubukla boylarının karşılaştırılması istenen karşılaştırma çu- bukları.Gruptan, sırayla herkesin her bir çubuğun boyu hakkında bir yo-dikleri bulunuyor.rum yapması ve esas çubukla ay- nı boyda olan karşılaştırma çu- buğunu bulması isteniyor. Ken- dinden önceki herkes, söylenme- si gereken 3. çubuk dışında (C) bir yanıt verince, üniversite öğ- rencilerinin üçte birinden fazla- sının, bu karara uyum sağlayarak bile bile yanlış çubuğu göster-Sosyal Öğrenme KuramıAlbert Bandura’nın BOBO DOLL deneyiTelevizyon,sinema ya da diğer medya araçlarındaki şiddet bizi saldırganlaştırıyor mu?64806821064Bandura, deneyinde bazı çocuklara birfilm izlettiriyor. İzlettirdiği filmde, "Bobo doll" adı verilen bir oyuncağa bağırıp sö- ven, onu tekmeleyen bir ergin görülmek- te. Bunu izleyen çocuklar, daha sonra teker teker oyuncakla dolu bir odaya alı- nıyorlar. Tam oyunlarının ortasında, biri gelerek bu oyuncaklarla artık başka bir çocuğun oynayacağını söylüyor. İlgi çekici bu odadan çıkarılan ve hayal kırıklığına uğratılan çocuk, içinde az oyuncağın bu- lunduğu bir başka odaya alınıyor. Bu oda- daki oyuncakların arasında "Bobo doll" da bulunuyor. Filmi izleyen gruptaki çocuk- ların, "Bobo doll"a daha saldırgan davran- dıkları gözlemleniyorBirisi bize bir iyilik yaptığında (Örneğin, diğerlerinden hediye aldı- ğımızda), biz de karşılığında bir iyi- lik yapma gereği hissediyoruz.Karşılıklı İlişki KuramıKültür ve sosyal normlar,yaşamımızın tüm koşullarınıbelirler.ToplumsallaşmaKişi kültürel değer ve normları toplumsallaşma denilen birsüreç yoluyla kazanır. Top-lumsallaşma öğretim ve taklit yoluyla kazanılar.Bu süreç ba- zı farklılıklara karşın yine de her yeni gelen kuşağın bir ön- cekiyle oldukça benzer özel-likler taşımasını sağlar.Toplumun temel davranış bi- çimlerini öğreten ilk kaynak, ailedir.Bireyin davranışlarını, görüşle- rini, bir toplum ya da grubun kurum gelenek ve düşünceleri- ne göre düzenlemesi, değiştir- mesi uyma davranışıdır.Birey bir grubun üyesi olmakla o grubun normlarını, değerle- rini, yaşam biçimini öğrenir. Onları içselleştirir, grupla öz- deşleşir.Tutum ve davranışları değişir.Bireyin yalnız olduğundaki davranışı ile grup içindeki davranışı farklıdır.Grup içinde olma, gruba bağlanma insanı yalnızlık duygusundan uzaklaştırır. Grup desteğinin varlığı kişi- lere doyum sağlar. Güven duygularını artırır, verimli- liğini yükseltir.SOSYAL ETKİ BİÇİMLERİTORBALI ANADOLU LİSESİALPKENT MAHALLESİ TORBALI/İZMİRTel: (232) 8565758E-posta: 352043@meb.k12.trSosyal etki, bireyin onu algılayış biçimine göre farklı özellikler kazanır.Eğer, birey sosyal etkiyi bilgi sağlayıcı olarak algılıyorsa o sosyal etki bilgiye dayalı (bilgisel) niteliklidir. Ama birey sosyal etkiyi normatif ve zorlayıcıolarak algılıyorsa, bu türden sosyal etki kurala dayalıdır (kuralsal). Birey, ödül almak veya cezadan kurtulmak için kurala uyabilir. Başkaları istediği için kural ve komutlara uyarak davranmak itaattir.Özdeşleşme süreci sonunda da ortaya çıkabilir uyma davranışı. Bu tür sosyal etki, bireyde model oluşturan figüre benzeme, onun yaptıklarını yaparak sanki o olma duygusunu sağlar. Çok sevdiği babası gibi yürüyen, çevre te- mizliği konusunda onun gibi duyarlılıklar sergileyen çocukta davranış deği- şikliği, özdeşleşim kurma yoluyla gerçekleşmektedir. Çocuklar hayvanlarla daha kolay özdeşleşim kurdukları için onları etkilemede hayvan öyküleri, görüntüleri kullanılabilir. Benimseme bir başka uyma davranışıdır. Burada kişi bir kurala veya görüşe gerçekten inandığı için, aklı yattığı, anladığı ve uygulamak istediği için uyar. Benimseme ile uyma davranışında zorlayıcı bir dış neden yoktur.Otobüste bir yaşlıya yer verme davranışı:Bunun doğruluğuna inandığı için yaptı : BENİMSEMEOtobüsteki eleştirici bakış ve sözlerden kaçınmak için yaptı : İTAAT ETMEYanında oturan çok değer verdiği, sevdiği ağabeyi yer verdiği için yaptı :www.toral.k12.tr ÖZDEŞLEŞMETUTUMLAR ve SOSYAL DAVRANIŞBir kişi, nesne ya da durumla ilgili oldukça düzenli ve sürek- li olan inanç ve duygulara tu- tum denir. Bu inanç ve duygu- lar bireyin o kişi, nesne ya da duruma karşı belirli bir biçim- de davranmasına neden olur.Tutum, bilişsel, duyuşsal ve davranışsal ögelerden oluşur. Tutum nesnesine ilişkin inanç- lar bilişsel ögeyi; inançlara bağlı heyecanlar duyuşsalögeyi; belirli bir biçimde tep- ki vermeye hazırlıklı olmak davranışsal ögeyi oluşturur.Tutumun ortaya çıkışında kişi- nin içinde yaşadığı grup, kişi- nin gereksinim ve istekleri, kişiliği ve bilgilenmeleri rol oynar.Ne denli güçlü ve ne denli yo- ğun olurlarsa olsunlar tutum- larımızı çevresel ve kişisel zorlamalarla unutabilir ve de- ğiştirebiliriz.Oysa bir nesne, kişi ya da durumun çeşitli nedenlerle olumlu veya olumsuz biçim- de yargılanması olan önyar- gılar tutumlardan farklıdır.Önyargılar oldukça sabit ve mantıklı tartışmaya açık de- ğildir. Çoğunlukla önyargıla- rımızı kabul etmeyiz. Önyar- gı kökü derinlerde olan tu- tumdur bir çeşit.Önyargıların oluşumunda ço- cukluktaki öğrenmelerin, grup üyeliğinin ve algılanan benzer- liğin önemi büyüktür. Çevresin- de söylenen sözler, yapılandavranışlar, dedikodu ve yargı- layıcı tutumlar çocukta iz bıra- kır.Herkes ait olduğu grubun tutum ve değerlerini benimser ve sür- dürür. Kişiler kendilerine ben- zeyenden hoşlanırlar.Kişiler arasındaki farklılıklar ne denli çoksa önyargılar da o öl- çüde fazla olur.
 • 1
  Önizleme: 2 ay önce

  Sosyal Etki Nedir Slayt WORD DOCX

  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  Sosyal EtkiSosyal etki 3 tür ortamda gerçekleşebilir.Kişiler arası (birebir) iletişimin olduğu ortamlarda sosyal etkiBirey-grup iletişiminin olduğu durumlardaki sosyal etkiBasın yayın aracılığıyla oluşan sosyal etkiBirey-grup iletişiminin olduğu durumlardaki sosyal etkiBu durumda bir sosyal etki kaynağının aynı anda birden fazla hedefi etkilemesi söz konusudur.Kitlelere konuşan liderler. Parti liderlerinin seçmenlerine yaptığı konuşmalar gibi.Böyle bir ortamda da sosyal etkiyi kolaylaştırıcı faktörlerden elbette söz edilebilir. Kaynağın ve hedefin özellikleri gibi.Örn: Adolf Hitler.Herkesin soğukta kalın, sıcakta ince giyinmesi sosyal etki midir?Sosyal Etki TürleriStandardizasyon (enformatif etki)Konformite (normatif etki)Azınlık EtkisiOtoriteye İtaatStandardizasyon (Norm Oluşumu-Enformatif Etki)Sınıftaki kürsünün yeri hakkında tahminlerinizi alalım?Referans noktası, kıyas noktası ya da bir norma göre hareket ettiniz.Peki ya referans noktanız olmasaydı?Muzaffer Şerif (1932)“Some social factors in perception” /Otokinetik etki deneyiKonformite nedir?“Ortak bir biçime girme”, grup üyelerini sosyal norma uymaya iten süreçtir.Bubir grup içinde bulunmanınn sonucudur.Birey ile grubun her türden benzerliği konformite olarak adlandırılamaz. Bunun için bazı şartlar gerekir:Grubun oluşmuş belli bir normunun, bir kurallar bütününün olması gerekir. Bununla birlikte grup üyelerinin bu normlar konusunda ortak bir bilince sahip olması gerekir. Çünkü bu referans çerçevesini hazırlar.Bireyin görüşünün gruptan farlı olması gerekir. Konformite olması için görüş değişimi gerekir. Eğer bireyin görüşü grupla aynıysa gruba doğru kaymadan ya da herhangi bir uyum davranışından söz edilemez.Grup baskısı ve grup normuna uyma ya da yaklaşma (asansör)Uymayı-etkilenmeyi etkileyen faktörler nelerdir?Uyan kişinin kişilik özellikleri (bireysel faktörler):Zekası, telkine yatkınlıkdüzeyi, kaygı düzeyi, eğitimi, benlik saygısı düzeyi, içe-dışa dönüklülük düzeyi, konuya olan ilgi ve bilgi düzeyi vsEtkileyen kişinin veya etkileme yolunun özellikleri (durumsal faktörler):Etkileyen grubun büyüklüğü statüsü, çekiciliği, grubun uzmanlık düzeyi,mesajın verilişbiçimi, etkileyenin taıdık olması iç gruptan ya da dış gruptan olması) iç-dış grup? Uyaranın özellikleri (işin özellikleri): Uyaranın belirsizlik düzeyi,işin zorluğu vs.DÜŞÜNÜN-TARTIŞINM.Serif ile Asch’in deneylerindeki farklar nelerdir. Sosyal etki açsından nasıl farklar var?Sosyal etki konusunda incelenen diğer konu da insanların neden otorite figürlerine sorgulamadan ya da karşı çıkmadan uyum gösterdikleri, ya da otorite figüründen nasıl etkilendikleridir.Temel olarak otariteden gelen fikir ya da emre uyma söz konusudur. Peki kişinin otorite olarak algılanmasının sebepleri nelerdir?4521708-173965574791-173966717792-173967798307-173968877300-17396Ünvan (öğrenci, ziyaretçi, öğretmen, doktor, profesör): ünvanın yargılarüzerinde etkili.1.701.711.731.741.75Stanley Milgram itaat deneyiSonuçSonuca ilişkin psikolog ve psikiyatrların tahmini: İnsanların çoğu 150 voltdeğerini geçemezSonuç: %65’I 150 voltu geçiyorGeçmekle kalmıyor450 volta kadar da çıkıyorİtaat etmeyi etkileyen unsurlar:PrestijKurbana olan fiziksel yakınlıkOtoriteye olan fiziksel yakınlıkDeneğin kişisel özelliği ve üstlenilen sorumlulukGrup etkisi

Sosyal Etki Videoları

 • 8
  2 ay önce

  Sosyal Etki (Sosyoloji / Bireyler ve Toplum)

 • 6
  2 ay önce

  Psikolojinin Temel Süreçleri - Sosyal Biliş ve Sosyal Etki - 1

 • 1
  2 ay önce

  Psikolojinin Temel Süreçleri - Sosyal Biliş ve Sosyal Etki - 2

Sosyal Etki Soru & Cevap

Bu yazı hakkında ilk soru soran sen ol..

Sosyal Etki Ek Bilgileri

Bu yazıya sende yeni bilgi ekleyerek gelişmesine yardımcı olabilirsin..

Kapak Resmi
Sosyal Etki Nedir
Yazı İşlemleri
Sen de Ekle

Sende, bu sayfaya

içerik ekleyerek

katkıda bulunabilirsin.

(Resim, sunum, video, soru, yorum ekle..)